Świadectwem ostatniej wojny jest Niemiecki Cmentarz Wojenny 1939-1945 w Przemyślu © Łukasz Solski
[1/26]

Cmentarz Wojenny 1939 –1945 w Przemyślu. Pochowano tutaj około 4000 niemieckich żołnierzy [ZDJĘCIA]

Świadectwem ostatniej wojny jest Niemiecki Cmentarz Wojenny 1939-1945 w Przemyślu. Został oddany do użytku 7 października 1995 r. Znalazło tu miejsce spoczynku około 4000 żołnierzy niemieckich poległych podczas II wojny światowej na terenie południowo-wschodniej Polski.

Cmentarz powstał na mocy porozumienia podpisanego w 1989 r. przez Tadeusza Mazowieckiego i Helmuta Kohla. Ponadto przepisy dotyczące ekshumacji i pochówku żołnierzy niemieckich w Polsce reguluje polsko-niemiecki traktat o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy z 1991 r. (źródło: http://miasto-przemysl.ugu.pl).

Na cmentarzu w Przemyślu znajdują się szczątki jednego z największych zbrodniarzy hitlerowskich obozu w Bełżcu - Fritza Jirmana, który m.in. osobiście rozstrzeliwał starców i dzieci.

Zobacz także: Mieszkańcy Jelnej w gm. Nowa Sarzyna odnowili stary, poniemiecki cmentarz protestancki