Komenda Miejska Policji w Przemyślu

Przemyśl, ul. Bohaterów Getta 1

Komenda Miejska Policji w Przemyślu kontroluje pracę komisariatów i posterunków policji w granicach miasta. Z kolei jednostka podlega pod Komendę Wojewódzką Policji w Rzeszowie.

Komenda miejska jest niezależna w kwestii m.in.:

  • likwidacji komórek w komendzie miejskiej

  • likwidacji podległego komisariatu

  • likwidacji komórek w podległym komisariacie

Pośród zadań Komendy Miejskiej Policji w Przemyślu wymienić należy:

  • realizacja we współpracy z lokalną władzą programów prewencyjnych dotyczących zwalczania zachowań patologicznych,

  • działania operacyjno-rozpoznawcze

  • zapewnienie porządku podczas imprez masowych

  • analiza natężenia ruchu drogowego

Jeśli widzisz coś zagrażającego życiu twojemu lub innych osób, zadzwoń pod numer alarmowy 997 lub 112.