Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Przemyślu

Przemyśl, ul. Biskupa Jakuba Glazera 9

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Przemyślu działa na terenie województwa podkarpackiego. Na co dzień jej działalność opiera się na edukowaniu społeczeństwa, przeprowadzaniu inspekcji badań w laboratoriach. Za cel obrała sobie zadbanie o to, by jakość tych prac była odpowiednio wysoka.

Jest to jedna z dwudziestu dwóch stacji w województwie podkarpackim.

Podlega pod Wojewódzką Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Rzeszowie.

Do codziennych zadań jednostki należy nadzór nad warunkami:

  • higieny pracy w zakładach pracy

  • higieny procesów nauczania i wychowania

  • higieniczno-sanitarnymi personelu medycznego, sprzętu oraz pomieszczeń, w których są udzielane świadczenia zdrowotne

Na stronie internetowej znajdziesz więcej informacji. Możesz sprawdzić najnowsze komunikaty i ostrzeżenia.

podobne firmy