Wypełnij swój PIT z PIT Format 2013!

Informacja prasowa
Rok 2013 już za nami, pozostał tylko jeden obowiązek - rozliczyć się z Urzędem Skarbowym z dochodów zyskanych w tym czasie. Mamy na to czas do końca kwietnia, ale czy warto czekać do ostatniego dnia? Szczególnie, że niezłożenie deklaracji w ustawowym terminie może grozić poważnymi konsekwencjami. Sporządzenie zeznania może wydać się trudne, wymaga pewnej znajomości przepisów podatkowych i zasad rachunkowych. Ale nie taki diabeł straszny jak go malują, szczególnie, że może pomóc nam w tym program komputerowy do rozliczeń podatkowych taki jak np. PIT Format 2013. Nie będziesz musiał wypełniać ręcznie zeznania.

Kreator, zadając Ci wszystkie potrzebne pytania, zadba by kwoty zostały uwzględnione we właściwych polach deklaracji i w odpowiednich wartościach. Odciąży Cię od obowiązku znajomości zasad wyliczania zobowiązania podatkowego i dobierze adekwatną do przychodu deklaracje wraz z właściwymi załącznikami. Nawet nie musisz iść do Urzędu Skarbowego, stać w kolejkach, by złożyć deklarację, możesz wysłać ją od razu elektronicznie i wcale nie potrzebujesz do tego celu podpisu elektronicznego. Zaoszczędzisz, więc dużo czasu i niepotrzebnego zdenerwowania.

Prześledźmy krok po kroku, jak w zaledwie kilka minut sporządzić i tym samym wywiązać się z tego obowiązku. Zobaczysz jakie to proste i do dzieła…

Krok 1 – Zastanów się, czy bardziej korzystne będzie rozliczenie się samemu, czy z małżonkiem.
Jeżeli nie pozostajesz w związku małżeńskim lub prowadzisz działalność gospodarczą zdecydowałeś się na rozliczenie w formie ryczałtu ewidencjonowanego lub podatku liniowego, nie masz wyboru, musisz rozliczyć się indywidualnie. A gdy samotnie wychowujesz dziecko, możesz skorzystać z preferencyjnej formy rozliczania się. W pozostałych przypadkach masz wybór, możesz rozliczyć się samemu, albo wspólnie z małżonkiem, co może się okazać szczególnie korzystne, gdy osiągasz duże dochody i wkroczyłbyś w drugi próg podatkowy opodatkowany stawką 32%. Wspólne rozlicznie dzieli dochody na pół, dzięki czemu możesz zapłacić 18% podatek.

A może jako obcokrajowiec będący rezydentem w Polsce z certyfikatem z UE uzyskujesz przychody na terenie naszego kraju? Zadecyduj, która forma rozliczenia będzie w Twoim przypadku odpowiednia.

Krok 2 – Dokonaj wyboru podatnika.
Formularz należy wypełnić danymi osobowymi: imię i nazwisko, adres zamieszkania, nr konta bankowego itp.

Jeżeli prowadzisz działalność gospodarczą lub jesteś podatnikiem podatku od towarów i usług twoim identyfikatorem podatkowym jest NIP. W przeciwnym wypadku posłużysz się numerem PESEL. Od 2012 r. NIP przestał mieć dla Ciebie znaczenie.

Krok 3 - Przygotuj wszystkie dokumenty świadczące o uzyskanych dochodach.
Zanim przystąpisz do wypełniania deklaracji, upewnij się, że masz zgromadzone wszystkie potrzebne informacje. Jeżeli prowadzisz działalność gospodarczą, będą potrzebne Ci wielkości przychodów i kosztów z wszystkich działalności oraz kwoty wpłaconych zaliczek na podatek dochodowy. Jeżeli natomiast jesteś pracownikiem, czy to zatrudnionym na umowę o pracę, czy też o dzieło lub zlecenie, pamiętaj o tym, że maksymalnie do końca lutego pracodawca musi przekazać Ci PIT 11. Emeryt natomiast otrzyma od ZUSu PIT 11A/40A.

Uzyskując dochody z giełdy lub np. alimentów; stypendiów, dotacji (subwencji), czy też otrzymałeś nagrodę, na pewno otrzymałeś PIT 8C. Przygotuj sobie te wszystkie informacje, by przepisać je do programu w te same rubryki, a nie będziesz musiał się zastanawiać do jakiego pola deklaracji je wpisać. Nie zapomnij też o przychodach z najmu lub dzierżawy, czy też odpłatnego zbycia nieruchomości lub praw majątkowych nabytych po 21.12.2008 r. A może Twoje małoletnie dzieci uzyskują dochody i chcesz doliczyć je do swoich dochodów? Pamiętaj także, że dochody uzyskane za granicą podlegają rozliczeniu w Polsce. Nie wiesz, po jakim kursie je przeliczyć, pomoże Ci w tym unikatowa funkcja Kursy walut.

To jakie osiągasz dochody, zadecyduje o tym, jakie powinieneś złożyć zeznanie. Jeżeli tylko pracujesz lub jesteś na emeryturze dla Ciebie będzie PIT 37, dla rozliczających swoje dochody wspólnie z małoletnimi dziećmi lub prowadzących działalność gospodarczą na zasadach ogólnych odpowiedniejszy będzie PIT 36. „Liniowcy” złożą PIT 36L, a rozliczający ryczałt ewidencjonowany – PIT 28. Natomiast dochody z odpłatnego zbycia papierów wartościowych wpiszesz na PIT 38, a ze zbycia nieruchomości lub praw majątkowych PIT 39. Ale tak na prawdę korzystając z programu komputerowego nie musisz tego wiedzieć, dopasuje on bowiem właściwy formularz do zaznaczonych dochodów.

Krok 4 - Pamiętaj o składce społecznej i zdrowotnej.
Składki na ubezpieczenie emerytalne, rentowe, chorobowe i wypadkowe podlegają odliczeniu od dochodu. Zostały one wpisane w PIT 11 przez Twojego pracodawcę, gdyż przekazywał je on za Ciebie do ZUS lub gdy prowadziłeś działalność gospodarczą sam co miesiąc je opłacałeś za siebie lub osobę współpracującą.

Inaczej rozliczysz składki na ubezpieczenie zdrowotne, bo odejmiesz je od wyliczonego podatku. Pamiętaj jednak, że pomimo tego, iż do ZUS opłacałeś składkę w wysokości 9% podstawy, to możesz odliczyć tylko 7,75% tej podstawy.

Krok 5 – Zweryfikuj koszty uzyskania przychodów.
Jak wiadomo przychód z tytułu umowy o pracę, czy umów cywilnoprawnych osiągnięty w danym okresie może zostać obniżony o koszty uzyskania przychodów. W zależności od umowy rożne są jego wysokości. I tak koszty umów zlecenia, czy o dzieło są wyrażone procentowo mogą być w wysokości 20 lub 50%, a umów o pracę - kwotowo i tak: pracownik pracujący w miejscu zamieszkania rozliczy 111,25 zł kosztów miesięcznie i nie więcej niż 1335 zł rocznie z jednej umowy. Pracujący w wielu zakładach może skorzystać z kosztów w wysokości 2002,05 zł. U pracownika dojeżdżającego do pracy z innej miejscowości, wartość kosztów zależy od tego, czy otrzymuje on dodatek za rozłąkę czy też nie. W drugim przypadku ryczałtowe koszty wzrastają do 139,06 zł miesięcznie i nie więcej niż 1668,72 zł rocznie a z wielu umów do 2502,56 zł. Jeżeli więc nie złożyłeś pracodawcy oświadczenia o miejscu zamieszkania lub w trakcie trwania stosunku pracy – o zmianie tego miejsca, a mieszkasz poza miejscowością, w której pracujesz, nie przekreśla to możliwości zmniejszenia dochodu, można bowiem w rocznym zeznaniu podatkowym wykazać koszty w wartości prawidłowej, zwiększając ich wartość.

Zmianie uległy też zasady rozliczania 50% kosztów przez autorów. Ich wysokość jest ograniczona do limitu 42 764 zł. Nadwyżka ponad limit nie może zostać rozliczona żadnymi innymi kosztami, nawet 20 procentowymi.

W każdym z tych wypadków podatnik może udowodnić, że faktycznie koszty są wyższe, można bowiem uwzględnić udokumentowane wydatki na dojazd do zakładu pracy środkami komunikacji autobusowej, kolejowej, promowej lub miejskiej, na które posiadają dowód w postaci imiennych biletów okresowych.

Krok 6 – Przygotuj dokumenty uprawniające do ulg.
Ulgi, z których możemy skorzystać, odliczając je w swoim zeznaniu, można podzielić na ulgi od dochodów i od podatku. Niektóre z nich są limitowane, ale korzystając z programu nie musisz pamiętać ich wielkości, aplikacja zweryfikuje właściwe wielkości.

W pierwszej grupie do najpopularniejszych odliczeń należy Ulga internetowa. Przysługuje ona tylko osobom, które posiadają dokument, stwierdzający faktycznie poniesienie wydatku, czyli fakturę vat. Odliczyć można całą kwotę do zapłaty wskazaną na niej, ale nie więcej niż 760 zł. Od 2013r. z tej ulgi korzystać można wyłącznie przez dwa następujące bezpośrednio po sobie lata podatkowe.

Inna ulgą z tej grupy są darowizny: na rzecz organizacji pożytku publicznego, na cele kultu religijnego oraz na cele związane z krwiodawstwem. Przygotuj, więc dowód wpłaty przekazanej kwoty pieniędzy lub zaświadczenie jednostki organizacyjnej realizującej zadania w zakresie pobierania krwi o ilości bezpłatnie oddanej krwi lub jej składników przez krwiodawcę.

Jeżeli jesteś osobą niepełnosprawną lub takowa pozostaje na Twoim utrzymaniu, wiedz, że możesz odliczyć poniesione w roku podatkowym wydatki na cele rehabilitacyjne oraz wydatki związane z ułatwieniem wykonywania czynności życiowychnp. wydatki na adaptację i wyposażenie mieszkań albo przystosowanie pojazdów mechanicznych stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności, zakup i naprawę indywidualnego sprzętu, urządzeń i narzędzi technicznych niezbędnych w rehabilitacji lub gdy zapłaciłeś za pobyt na turnusie rehabilitacyjnym lub za leczenie w zakładzie lecznictwa uzdrowiskowego lub też na miejscu płaciłeś za zabiegi rehabilitacyjne także skorzystasz z tego odliczenia i to w pełnej wysokości. Najczęstszym odliczeniem jest rozliczenie wydatków na leki, stanowiącym nadwyżkę nad 100 zł. Aby móc skorzystać z tych ulg musisz posiadać orzeczenie o niepełnosprawności, a dowodem pokrewieństwa mogą być akta osobowe (np. akt urodzenia, małżeństwa). Natomiast wydatki limitowane muszą być potwierdzone fakturą Vat, pamiętaj że paragon nie stanowi do tego podstawy.

Jeżeli posiadasz na utrzymaniu dzieci do 18-go roku życia lub uczące się (do 25-go roku życia, których dochód w roku podatkowym nie przekroczył 3089 zł) możesz skorzystać z korzystniejszej od wymienionych wyżej ulg, bo podlegającej odliczeniu od podatku – ulgi z tytułu wychowywania dzieci. Nie musisz wiedzieć, że za każdy miesiąc kalendarzowy, w którym podatnik w stosunku do małoletniego dziecka sprawuje opiekę wychowawczą, przysługuje mu do odliczenia: 92,67 zł na pierwsze i drugie dziecko (za cały rok 1 112,04 zł na dziecko), 139,01 zł na trzecie dziecko (za cały rok 1 668,12 zł), i 185,34 zł na czwarte i każde kolejne dziecko (za cały rok 2 224,08 zł), bo kreator programu dokona właściwych przeliczeń stosownie do ilość miesięcy sprawowania opieki.

Jeżeli w latach poprzednich nabyłeś prawa do ulgi mieszkaniowej, czyli poniosłeś wydatki na zakup gruntu, na budowę, czy też zakup budynku mieszkalnego lub na jego remont i modernizację, a także gdy oszczędzałeś na kasę mieszkaniową, a osiągnięta wówczas kwota dochodu była zbyt niska, by odliczyć ulgę w pełnym zakresie, możesz tego odliczenia dokonać obecnie.

Lista możliwych odliczeń nie została jeszcze wyczerpana. Zastanów się, może jeszcze oszczędzałeś na Indywidualnym Koncie Zabezpieczenia Emerytalnego, nabywałeś do swojej działalności nowe technologie lub szkoliłeś uczniów? Możesz liczyć na zmniejszenie zobowiązania podatkowego, a może i zwrot nadpłaty.

Krok 7 – Wpisz kwotę zapłaconych zaliczek płaconych w ciągu roku.
Zarówno, gdy byłeś zatrudniony, czy też prowadziłeś działalność gospodarczą, zobowiązany byłeś do zapłaty (o ile takowe wychodziły) zaliczek na podatek dochodowy za poszczególne okresy rozliczeniowe. W pierwszym przypadku to pracodawca był płatnikiem Twoich zaliczek i ich kwotę wpisał do PITa 11. A jako prowadzący własną firmę sam zobowiązany byłeś do wyliczenia zgodnie z zasadami podatkowymi zaliczek i zapłaty ich bez wezwania na konto urzędu skarbowego.

W kroku tym dokonaj podliczenia zapłaconego dotychczas podatku z wszystkich źródeł osiągniętego dochodu i przepisania ich do wyliczeń. Wpisanie tej wartości jest ważne, bowiem wielkość ta wpłynie na Twoje końcowe zobowiązanie. Dodatkowo należne miesięczne lub kwartalne zaliczki z działalności, czy z najmu należy szczegółowo wykazać.

Krok 8 – Przekaż 1% podatku organizacją pożytku publicznego.
Nie zapomnij wskazać organizacji pożytku publicznego, której zostanie przekazany 1% Twojego podatku. Oddając go to Ty decydujesz, co stanie się z tą częścią Twoich podatków i jak zostaną one wykorzystane. Nic Cię to nie kosztuje, a wspomagasz tych, którzy najbardziej potrzebują pomocy – zwierzęta, chore dzieci, niepełnosprawnych lub cele ogólne np. wspieranie ekologii czy też organizację imprez kulturalnych. Możesz pomóc m.in. ofiarom konfliktów zbrojnych, klęsk żywiołowych, chorym na choroby nowotworowe. Wybór jest duży, wystarczy tylko dobra wola. Przekaż 1 % podatku na rzecz Organizacji Pożytku Publicznego. Każdy grosz ma znaczenie.

Krok 9 – Wydrukuj sporządzoną deklarację lub wyślij ją elektronicznie.
I tak doszedłeś już prawie do mety. Wydrukuj deklarację lub stwórz e-deklarację, która od razu wyślesz przez internet do właściwego urzędu.

Jeżeli chce złożyć zeznanie tradycyjnie w urzędzie skarbowym, wypełnioną deklarację należy wydrukować wraz ze wszystkimi załącznikami albo na oryginalnych formularzach lub na czystej kartce. Nie zapomnij o podpisach na zeznaniu i możesz zanieść je do urzędu skarbowego lub wysłać listem poleconym.

Jeżeli natomiast zdecydujesz się złożyć deklarację przez internet, sprawdź kwotę dochodu z 2012r., która stanowić będzie weryfikację, zastępując podpis elektroniczny lub podpisz swoje zeznanie takowym, jeżeli go posiadasz.

Po wysyłce nie zapomnij o pobraniu UPO – Urzędowego Poświadczenia Odbioru, które stanowić będzie potwierdzenie wysyłki. Pobierz je w postaci PDF lub najlepiej wydrukuj, by w razie potrzeby przedstawić dowód przesłania.

I już pit utworzony i wysłany. Nie bolało, prawda? Prosto i szybko. Skorzystaj z dostępnej aplikacji do wypełniania zeznań podatkowych, bo warto. Polecamy program PIT FORMAT 2013, gdyż jako jedyny posiada rekomendację Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, a ponad dwudziestoletnie doświadczenie jego producenta, gwarantuje stabilność działania i zgodność z przepisami. Pamiętaj jednakże, iż to na podatniku spoczywa odpowiedzialność za złożoną deklarację, dlatego sprawdź dokładnie utworzone zeznanie.

Problemy kadrowe gastronomii

Wideo

Komentarze

Komentowanie artykułów jest możliwe wyłącznie dla zalogowanych Użytkowników. Cenimy wolność słowa i nieskrępowane dyskusje, ale serdecznie prosimy o przestrzeganie kultury osobistej, dobrych obyczajów i reguł prawa. Wszelkie wpisy, które nie są zgodne ze standardami, proszę zgłaszać do moderacji. Zaloguj się lub załóż konto

Nie hejtuj, pisz kulturalne i zgodne z prawem komentarze! Jeśli widzisz niestosowny wpis - kliknij „zgłoś nadużycie”.

Podaj powód zgłoszenia

Nikt jeszcze nie skomentował tego artykułu.
Dodaj ogłoszenie